pátek 27. 11. 2020 - Xenie

MENU

VSTUP DO ŠKOLY

ZAJÍMAVOST

LIBYE
stát na severu Afriky

CHYTÁK

BABIČKA
matka jednoho z rodičů

BABYČKA
zdrobnělina ke slovu babyka (strom, druh javoru)

STATISTIKA

celkem:
dnes:
on-line:
393394
37
1

cestina.com


KROK ZA KROKEM NEJEN K MATURITĚ A PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

NYNÍ K OBJEDNÁVCE PRÉMIE ZDARMA
výukový program na učení se slovíček on-line
ukázka ZDE

objednat výuku


RESUMÉ

Systém výuky češtiny on-line je nastaven pro žáky od třetí třídy základní školy až po studenty v maturitním ročníku. Formou počítačové hry se student učí a procvičuje si všechny gramatické jevy, se kterými se během školní výuky setkává, ve vyšších lekcích se objevují i lekce věnované slohu a literatuře. Každý student začíná tím nejjednodušším a postupně s každou další lekcí zdolává všechna úskalí českého jazyka.
Princip výuky připomíná mezi dětmi tolik oblíbené počítačové hry, kdy každá lekce, každé cvičení je překážka, kterou musí zdolat. Když se studentovi nepodaří úkol vypracovat na přijatelné úrovni, donutí ho si učivo tak dlouho opakovat, až se mu naučí. Teprve pak ho pustí o úroveň dál. Vysvětlovací a procvičovací lekce jsou proloženy lekcemi opakovacími, které ověřují již získané vědomosti. Pokud se studentovi nevydaří opakovací lekce, je vrácen o několik kroků zpět, aby si chybějící učivo doplnil. Naopak se může stát, že je rozpoznáno, že student danou problematiku ovládá, a tak je posunut vpřed, aniž by musel úplně všechno dělat.
Toto zdolávání jednotlivých lekcí - úkolů nejvíce připomíná klasickou počítačovou hru. Ve studentovi je probuzen soutěžní duch a ten ho žene vpřed. Navíc lze "bojovat" nejen sám se sebou a jednotlivými lekcemi, ale i mezi studenty samotnými, protože v určitých okamžicích se studentům zobrazuje, jak jsou na tom v porovnání s ostatními. Výuka skrývá i různá dobrodružství, kdy se může sám rozhodnout, jestli využije "zkratku", která ho může posunout vpřed. Ale aby se student sám nepřecenil, je to ohlídáno právě již zmiňovanými opakovacími lekcemi, které dokáží odhalit vlastní nadhodnocení svých vědomostí.
Systém této výuky je vyzkoušen v praxi a tato verze se zrodila po 11 letech ověřování a zdokonalování předchozích variant. Tato výuka umožňuje rodičům provádět namátkové kontroly, ale i pravidelný dohled nad tím, jak se student učí a jak již v "boji" s češtinou pokročil. K tomu postačí se přihlásit do výuky, podívat se, kde se přesně nachází, a tak zjistí, jak se potomek snaží, nebo nesnaží. :-)
V levém sloupečku můžete vstoupit do ukázky a udělat si představu o systému výuky - boje s češtinou. Výuku on-line si můžete i v průběhu kdykoli prodlužovat.
Hlavním cílem je naučit děti český jazyk, připravit je na přijímací zkoušky z českého jazyky na všechny typy středních škol, ale také je připravit na státní maturitu. Dalším cílem je hravou formou děti nadchnout pro český jazyk a přivést je k soustavnému studiu. Vedlejším cílem je naučit děti pracovat samostatně a s nadšením a také je připravit na počítačový svět, protože systém výuky on-line je mimo jiné zdokonalí i v ovládaní počítače, základech korespondence apod.

KROK ZA KROKEM NEJEN K MATURITĚ

objednat výuku

vstup do ukázky výuky
Toto není čeština pro cizince.
This is not Czech for foreigners.
Đây không phải là tiếng Séc cho người nước ngoài.
CESTINA.COM on Facebook